MS-tauti ja lepo

Lepo voi olla yhtä tärkeää kuin liikunta. Rentoutuminen on tärkeä tapa

parantaa terveyttä. Rentoutunut mieli tukee myös levollista yöunta.

Lepo

MS-tautiin liittyvä uupumus, jota on aiemmin kutsuttu myös fatiikiksi, on yksi MS-taudin yleisimmistä oireita. Moni MS-tautia sairastava kokee uupumuksen suurimpana ongelmana MS-taudissa, sillä se voi pahimmillaan rajoittaa päivittäistä elämää. Koska uupuminen voi haitata sairastuneen hyvinvointia huomattavasti, oire on tärkeä tunnistaa ja ymmärtää sen ero tavalliseen väsymykseen.

 

Uupumus MS-taudissa eroaa normaalista väsymyksestä esimerkiksi siinä, että se voi ilmaantua ilman mitään erityistä syytä. Uupumukselle on tyypillistä, että se ilmaantuu yllättäen, rajoittaa pitkäkestoista toimintaa, hankaloittaa velvollisuuksista huolehtimista ja pahenee usein lämmön vaikutuksesta. Uupumus ei ole oire, joka näkyisi päällepäin, jonka vuoksi se voi näyttäytyä läheisille ja jopa itse sairastuneelle laiskuutena tai motivaation puutteena. Tämän vuoksi on tärkeää, että uupumus yhtenä MS-taudin yleisimpänä oireena tunnetaan ja se osataan erottaa tavallisesta väsymyksestä.

 

Aaltomaisen MS-taudin pahenemisvaiheen aikana lepo on todella tärkeää, ja liikunnasta ja muusta fyysisestä rasituksesta tulee pitää taukoa, sillä rasitus voi pahentaa oireita entisestään. Kun pahenemisvaihe helpottaa, tulee liikunta aloittaa uudestaan rauhallisesti.

 

Kun MS-tautia sairastava uupuu, suorituskyky laskee ja silloin kannattaakin välttää fyysistä ja kognitiivista ponnistelua. Kun oppii tunnistamaan uupumisen ensimmäiset merkit, pystyy helpommin ennakoimaan riittävien taukojen ja lepohetkien tarve. Uupumuksen kesto ja voimakkuus voi vaihdella, jonka vuoksi alkuun voi olla hankalaa tunnistaa oman jaksamisen rajat. Tilanne myös muuttuu jatkuvasti: se, mitä tänään jaksaa tehdä ei välttämättä ole sama, mitä vuoden päästä jaksaa. Siksi on tärkeää kuunnella omaa kehoa jatkuvasti.

 

Koska uupumus on yksilöllinen oire, myös keinot sen lievittämiseen ovat yksilöllisiä. Riittävä lepo ja lepotaukojen järjestäminen on tärkeää.

 

Uupumuksen hallintaan muutamia vinkkejä:

  • lepotaukojen järjestäminen itselle
  • säännöllinen päivärytmi
  • riittävä yöuni
  • erilaisten rentoutuskeinojen käyttö: rentoutuminen vaikuttaa kehoon, mieleen ja suorituskykyyn ja voi vähentää myös lihasjännitystä ja stressiä
  • terveellinen, säännöllinen ruokailurytmi
  • omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen
  • olosuhteiden huomiointi ja suunnittelu: työskentelyyn kannattaa suunnitella lepojaksoja sekä miettiä voisiko työskentelyä helpottaa esimerkiksi apuvälineillä
  • osalle MS-tautia sairastavista lämpö voi aiheuttaa uupumuksen pahenemista. Tällöin kannattaa kiinnittää ympäristön lämpötilaan erityistä huomiota. Tarvittaessa voi pyrkiä viilentämään kehon lämpötilaa esimerkiksi viileällä suihkulla, kylmillä kääreillä tai nauttimalla kylmiä juomia.

Lähteet

  1. Neuroliitto (2022) Uupumus MS-taudissa. 5. painos. Vammalan kirjapaino Oy. Saatavilla internetistä: https://neuroliitto.fi/wp-content/uploads/2022_Uupumus_MS-taudissa_opas.pdf
  2. Soinila S. ja Kaste M. Duodecim: Neurologia (e) 2015 (viitattu 17.1.2020).

Sinua saattaisi kiinnostaa

MS-taudista kertominen on jokaisen oma päätös. Se voi kuitenkin helpottaa elämää sairauden kanssa.

MS-taudin diagnosointiin ei ole vain yhtä tutkimusta, vaan se on johtopäätös aiemmista tutkimuksista ja oireista.

Hoitoon sitoutuminen tarkoittaa, että noudatat ohjeita, jotka olet saanut hoitohenkilöstöltä.

 

Biogen-37449 | 01/2023