Aivopankki – Suomalaisten aivoterveyden hyväksi

Aivopankki on Biogenin käynnistämä aivoterveyshanke, jonka tarkoituksena on kannustaa suomalaisia pitämään huolta aivojensa hyvinvoinnista.

Tärkein pääomamme

Aivot ovat meidän jokaisen tärkeintä pääomaa. Kun aivomme voivat hyvin, jaksamme paremmin, työnteko sujuu ja elämänlaatu paranee. Aivoterveysteoista hyödymme me itse, läheisemme sekä loppujen lopuksi koko suomalainen yhteiskunta.  Aivojen hyvinvointiin vaikuttaa monet eri tekijät, mutta yhtenä tärkeimmistä voidaan pitää terveellisiä elämäntapoja. Aivoterveyden edistämiseksi on tärkeää huolehtia oikeanlaisesta ravinnosta, riittävästä unesta, sosiaalisista suhteista sekä aivojen sopivasta haastamisesta.

 

Stressi ja yksinäisyys ovat tunnettuja riskejä aivoterveydelle. Stressi vaikuttaa negatiivisesti muistiin, uusien ratkaisujen löytämiseen, luovuuteen ja oppimiseen. Viime aikoina työelämässä ollaan tehty paljon asioita, joiden tarkoitus on ollut työnteon tehostaminen, mutta silti tämän päivän työelämää leimaa jatkuvat keskeytykset, hankalat vuorovaikutusalustat, rauhaton työympäristö ja toisaalta myös taukojen puuttuminen. Samoin yksin jääminen on stressaavaa aivoille.

Sosiaalisena olentona ihminen kaipaa toisen ihmisen näkemistä, läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Yksinäisyys on myös terveysriski, joka voi altistaa muun muassa muistisairauksille.

Aivopankki on kattava tietopankki kaikille aivoterveydestä kiinnostuneille. Sieltä löytyy monipuolista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa erilaisista aivoterveyteen liittyvistä aiheista niin yksilön kuin myös yhteiskunnan näkökulmasta. Sivustolta voi oppia, mikä kaikki vaikuttaa muistiin, sieltä saa vinkkejä etätyöhön ja esimerkiksi tietoa musiikin vaikutuksista aivoihin. Yhteiskunnallista näkökulmaa tuo esimerkiksi artikkelit aivosairauksien kustannuksista kansantaloudellemme. Kaikki aivopankin sisällöt on tuotettu yhteistyössä aivoterveyden huippuasiantuntijoiden kanssa.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa

MS-taudin oireet voivat olla hyvinkin erilaisia eri henkilöillä.

Voiko MS-taudin oireita helpottaa ruokavaliolla? Entä tarjoavatko nämä havainnot tulevaisuudessa myös hoitokeinoja? 

On hyvä selvittää taudin vaikutuksia omaan seksuaalisuuteen ja sitä kautta löytää uusia toimintatapoja.

 

Biogen-92273 | 9/2021